GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


วัดเชียงทอง พระรางวังเก่า วัดวิชุน พระธาตุภูสี ตลาดมืด น้ำตากกวงซี ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห ตีกบาตรข้าวเหนียว

วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พักดี 4 ดาว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว พักดี 4ดาว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

พักดี4ดาว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง