GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก ตักบตรข้าวเหนียว สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า น้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง พระรางวังเก่า วัดวิชุน พระธาตุภูสี ตลาดมืด น้ำตากกวงซี ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห ตีกบาตรข้าวเหนียว

วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว พักดี 4 ดาว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว พักดี 4ดาว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง