GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่หลวงพระบางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์    ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง  นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง  ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงา  นมัสการ พระธาตุหมากโม  พระธาตุภูษี

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว   ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ขอพรพระธาตุหลวงศาสนสถานที่สำคัญ นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เยือนวังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

เดินทางสู่ประเทศลาวโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นมัสการวัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่นตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

เดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบางตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสีช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้านชาวลาวชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว