GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นำท่านเดินทางสู่ประเทศลาว เดินทางโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ชมพระราชวังเก่า  นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง   ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำติ่ง  

เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ชมพระราชวังเก่า  นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำติ่ง  พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ชมพระราชวังเก่า  นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง ชมน้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำติ่ง  พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว   ชมหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  ขอพรพระธาตุหลวงศาสนสถานที่สำคัญ นมัสการหอพระบางวัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เยือนวังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง พิเศษ..พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง