GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์ลาว ราคาถูก เที่ยวลาว คุณภาพดี ราคาประหยัด ทัวร์วังเวียง แพคเกจทัวร์ลาวไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์ลาว ราคาถูก ด้วยโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาประหยัด คุณภาพดี ทัวร์วังเวียง นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาว พาเที่ยวชมเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง พระธาตุหลวง ถ้ำน้ำ วัดสีสะเกด อีกหลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศลาวอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ลาว ราคาถูก แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์ลาว ทัวร์วังเวียง ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์ลาว ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นำท่านเดินทางสู่เวียงจันทน์โดยสายการบิน ลาว แอร์ไลน์ สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ(บลูลากูน) ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ และล่องเรือลำน้ำซอง ชมวิถีชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์สวยงามนักท่องเที่ยวขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเขื่อนน้ำงึม พร้อมกับสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมพิพิธภณฑ์วัดสีสะเกด

เดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบางตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสีช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้านชาวลาวชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว

เดินทางสู่ประเทศลาวโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง นมัสการวัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ชมน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่นตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า