city
  • Mobile. 081-9699934
RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน Oman Air

RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน Oman Air

รหัส VRUS97WY-5 (DEC24-MAR25)

ราคาเริ่มต้น 79,999 บาท/ท่าน

อนุสาวรีย์อโลซา - เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
หมู่บ้านซามิ - ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ 2 คืน!!
พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัส
มหาวิหารเซนต์ไอเซค - ถนนเนฟสกี้ - มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้งถนนอารบัท - ประตูชัยมอสโก
เช็คอินเนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน Oman Air
http://www.grandholiday.co.th/view/5937
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก (-/-/-)
  • วันที่ 2 : เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - ประตูชัย - สนามบินเชเรเมเตียโว บินภายในสู่มูร์มันสค์ – ตามล่าแสงเหนือ (B/L/-)
  • วันที่ 3 : ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ - ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์มันสค์ - อิสระช้อปปิ้ง - ตามล่าแสงเหนือ (B/L/-)
  • วันที่ 4 : อนุสาวรีย์อโลชา - LENIN ICE BREAKER - สนามบินเมืองมูร์มันสค์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/-/D)
  • วันที่ 5 : พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ (B/L/-)
  • วันที่ 6 : ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์นิโคลัส – มหาวิหารคาซาน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก (B/L/-)
  • วันที่ 7 : รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท - *OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS (B/L/-)
  • วันที่ 8 : ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - *OPTIONAL ล่องเรือแม่น้ำมอสควา - สนามบินเชเรเมเตียโว (B/-/-)
  • วันที่ 9 : สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ธ.ค. 256713 ธ.ค. 256785,55585,55585,5557,900
26 ธ.ค. 256703 ม.ค. 256889,99989,99989,9997,900
16 ม.ค. 256824 ม.ค. 256879,99979,99979,9997,900
06 ก.พ. 256814 ก.พ. 256879,99979,99979,9997,900
06 มี.ค 256814 มี.ค 256879,99979,99979,9997,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ