city
  • Mobile. 081-9699934
โอ้โห RUSSIA นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

โอ้โห RUSSIA นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัส VRUS85W5-2 (APR-JUN24)

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท/ท่าน

กรุงมอสโก - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - ย่านถนนอารบัต
ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ ม.มอสโก - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังเฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - อนุสรณ์พระเจ้าซาร์ทรงม้าที่ 1
โบสถ์แห่งหยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ย่านถนนเนฟสกี้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โอ้โห RUSSIA นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5714
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (-/L/D)
  • วันที่ 3 : โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ (B/L/-)
  • วันที่ 4 : พระราชวังแคทเธอลีน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - OPTIONAL TOUR ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา (B/L/D)
  • วันที่ 5 : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS (B/-/D)
  • วันที่ 6 : ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัท (B/L/-)
  • วันที่ 7 : สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) (B/-/-)
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 เม.ษ. 256724 เม.ษ. 256745,55549,99949,9998,000
24 เม.ษ. 256701 พ.ค. 256747,77749,99949,9998,000
08 พ.ค. 256715 พ.ค. 256749,99949,99949,9998,000
22 พ.ค. 256729 พ.ค. 256748,88848,88848,8888,000
29 พ.ค. 256705 มิ.ย. 256750,99950,99950,9998,000
12 มิ.ย. 256719 มิ.ย. 256749,99949,99949,9998,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ