city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สงกรานต์สุดฮอตมอสเซนต์ 8วัน 5คืน (APR20)(ZDME18)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สงกรานต์สุดฮอตมอสเซนต์ 8วัน 5คืน (APR20)(ZDME18)

รหัส RU-ZG097

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท/ท่าน

บินหรูสายการบินระดับ 5 ดาว ไฟล์ทบินสวย ต่อไฟล์ทไม่เหนื่อย
บินเข้ามอสโคว์ บินออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ย้อนเส้นทาง ชมโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส
พิเศษ !! กับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก ชม 3 วังไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน
พระราชวังปัเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน สัมผัสบรรยากาศรถไฟด่วน Sapsan

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สงกรานต์สุดฮอตมอสเซนต์ 8วัน 5คืน (APR20)(ZDME18)
http://www.grandholiday.co.th/view/4801
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 2 : สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน - เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
  • วันที่ 3 : เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
  • วันที่ 4 : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่ง - พระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถ
  • วันที่ 5 : เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
  • วันที่ 6 : เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
  • วันที่ 7 : เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - ถนนเนฟกี้ – ห้างแกลเลอเรีย - สนามบินปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 8 : สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ49,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ

ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด พิเศษ...ล่องเรือแม่น้ำมอสควา