city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7วัน 5คืน (NOV19)(BT-DME08_TG)

ทัวร์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7วัน 5คืน (NOV19)(BT-DME08_TG)

รหัส RU-BI007

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน

ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์
เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ชมโบสถ์หยดเลือด มหาวิหารไอแซค พระราชวังฤดูร้อน
พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำ NEVA พิเศษ!!! ชมละครสัตว์ Circus Show

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 7วัน 5คืน (NOV19)(BT-DME08_TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/3568
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
  • วันที่ 2 : ตลาดอิสไมโลโว่ • OSTANKINO TOWER • หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ • จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ละครสัตว์
  • วันที่ 3 : สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล • มหาวิหารคาซาน
  • วันที่ 4 : พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • ล่องเรือชมแม่น้ำเนวาพร้อมจิบแชมเปญ
  • วันที่ 5 : Outletoulkovo Village • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro • ช้อปปิ้งถนนอารบัต
  • วันที่ 6 : พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่
  • วันที่ 7 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
20 พ.ย. 256226 พ.ย. 256255,900--6,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ

ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด พิเศษ...ล่องเรือแม่น้ำมอสควา