GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์รัสเซียไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนหมีขาว เช่น กรุงมอสโก กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ อีกหลากหลาย เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปยุโรป พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์  ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิลหรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ***ชมการแสดงละครสัตว์  เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ MOSKVA*** ***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ RUSSIA VODKA เเละ ไข่ปลาคาเวียร์***

เดินทางสู่ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยห้อง ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง

เที่ยวชมประเทศ รัสเชีย โดยสายการบิน เอมิเรตส์                 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่ SAINT BASIL'S CATHEDRAL หรือ ที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมือง ST. PETERSBURGเมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก   เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ