GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์รัสเซียไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนหมีขาว เช่น กรุงมอสโก กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ อีกหลากหลาย เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปยุโรป พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


บินลัดฟ้าสู่รัสเซีย โดยสายการบินระดับ 5 ดาว สิงคโปร์แอร์ไลน์ ชมความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เที่ยวชม มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ณ วิหารเซนต์ซาเวียร์ สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ป้อมปีเตอร์และปอล เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือดนำท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

เดินทางสู่รัสเซียโดยสารการบินกาตาร์แอร์เวย์ ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย เยี่ยมชม โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เที่ยวชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด เดินชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

ท่องเที่ยวกรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์อัสตานา ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา เดินชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF  วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย

ท่องเที่ยวดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST. PETERSBURG) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (PETERHOF PALACE) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ ชมการแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

นำท่านเดินทางสู่กรุง มอสโคว์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ พบกับอารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ชมการแสดง รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด จัตุรัสแดง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย มหาวิหารเซนต์บาซิลศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด

ท่องเที่ยวดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียโดยสายการบินเอทิฮัท เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ (CHAPEL OVER THE WELL) ที่เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้้า MOSKVA ดื่มด่้ารับบรรยากาศแบบสบายๆ

เดินทางสู่ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยห้อง ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง

บินตรงสู่แดนหมีขาว ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์  ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ   ***ชมการแสดงละครสัตว์  เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***