GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก เที่ยวรัสเซีย คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์รัสเซียไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านบินไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดินแดนหมีขาว เช่น กรุงมอสโก กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ อีกหลากหลาย เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของทวีปยุโรป พร้อมกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนดินแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์รัสเซีย ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


บินตรงสู่ ประเทศ รัสเชีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวสองเมืองจุใจ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ชมความสวยงามของจัตุรัสแดง   ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค  ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส   พระราชวังเครมลิน  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ วิหารเซนต์ซาเวียร์ ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด   เดินเที่ยว ถนนเนฟสกี้ ห้างกุม  และ ชมการแสดง CIRCUS SHOW การแสดงละครสัตว์  

เดินทางสู่ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยห้อง ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง

เที่ยวชมประเทศ รัสเชีย โดยสายการบิน เอมิเรตส์                 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่ SAINT BASIL'S CATHEDRAL หรือ ที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมือง ST. PETERSBURGเมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก   เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ  

นำท่านบินตรงสู่ รัสเซีย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL)หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม IZMAILOVO MARKE ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(HERMITAGE MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รับประทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (NICHOLAS PALACE) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***