city
  • Mobile. 081-9699934
เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8วัน 5คืน

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8วัน 5คืน

รหัส ZGMUC-2406SQ (21-28OCT24)

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 89,990 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8วัน 5คืน

pdf

 เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บูร์ก และฮัล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส Check-in เมืองสวยริมทะเลสาป "อินเทอร์ลาเก้น"

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8วัน 5คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5969
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 2 : สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์– สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน – เมืองมิวนิค – ศาลากลางมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
  • วันที่ 3 : เมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง – เมืองอินส์บรุค – ถนนมาเรียเทเรซ่า – หลังคาทองคำ
  • วันที่ 4 : ปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองวาดุซ – ปราสาทวาดุซ
  • วันที่ 5 : หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 6 : เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนโฮวิค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
  • วันที่ 7 : เมืองซูริค – สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ต.ค. 256728 ต.ค. 256789,99089,99089,99014,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ