city
  • Mobile. 081-9699934
THE 3 CAPITALS OF SCANDINAVIAN สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

THE 3 CAPITALS OF SCANDINAVIAN สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัส GO3ARN-TG001 (16-23MAY24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท/ท่าน

กรุงสต็อกโฮล์ม | เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา | เมืองคาลสตัท | กรุงออสโล | อุทยานฟรอกเนอร์ | Karl Johans Gate | ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น | กรุงโคเปนเฮเกน |
พักค้างคืนบน เรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS | ปราสาทโรเซนบอร์ก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
THE 3 CAPITALS OF SCANDINAVIAN สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/5728
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เมืองเก่ากัมลาสตัน
  • วันที่ 3 : สต็อกโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – คาร์ลสตัท
  • วันที่ 4 : คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
  • วันที่ 5 : ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
  • วันที่ 6 : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 7 : ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 พ.ค. 256723 พ.ค. 256789,90089,90089,90015,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ