city
 • Mobile. 081-9699934
15 วัน บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย)

15 วัน บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย)

รหัส HTCOS15DEXYUGOSL (APR-DEC24)

Austrian Airlines (OS)

ราคาเริ่มต้น 153,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

15 วัน บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย)

pdf

เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์เบีย) – โทโพลา – คาชัค – วิชิกราด (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา)
ซาราเยโว – โมสตาร์ – ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย) – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา
พอตกอริซกา–  เบราเน – โรซาเย – พริชตีนา (โคโซโว) – สโกเปีย (มาซิโดเนีย) – พรีเลป โอครีด – บิโตลา (แอลเบเนีย) – แอลบาซาน – ติรานา – ครูเปีย – เวียนนา – ช้อปปิ้งเอาท์เลต   
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
15 วัน บอลข่าน แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย)
http://www.grandholiday.co.th/view/5660
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2 : เวียนนา – พิพิธภัณฑ์ซิซี – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่ 3 : เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์เบีย)
 • วันที่ 4 : เบลเกรด - โทโพลา - คาชัก – วิชิกราด (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว (พักค้าง 2 คืน)
 • วันที่ 5 : ซาราเยโว
 • วันที่ 6 : ซาราเยโว – โมสตาร์ – ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย)
 • วันที่ 7 : ดูบลอฟนิค – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา – พอตกอรีซกา
 • วันที่ 8 : พอตกอรีซกา - เบราเน – โรซาเย - พริสตินา (โคโซโว)
 • วันที่ 9 : พริสตินา (โคโซโว) – ถ้ำกาดิเม – สโคเปีย (มาซิโดเนีย)
 • วันที่ 10 : สโคเปีย – พรีเลป
 • วันที่ 11 : พรีเลป – บิโตลา – โอครีด
 • วันที่ 12 : โอครีด – แอลบาซาน (แอลเบเนีย) - ติรานา
 • วันที่ 13 : ติรานา – ครูเปีย – ปราสาทครูเปีย – เวียนนา
 • วันที่ 14 : เวียนนา – พระราชวังเบลเดแวร์ - พิพิธภัณฑ์คุนสท์
 • วันที่ 15 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
26 เม.ษ. 256710 พ.ค. 2567153,900153,900149,90025,000
17 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567153,900153,900149,90025,000
25 ธ.ค. 256708 ม.ค. 2568153,900153,900149,90025,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ