city
  • Mobile. 081-9699934
ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG

ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG

รหัส VFRACDG96TG-8 (8-16APR24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 99,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG

pdf

เข้าชม เทศกาลสวนดอกทิวลิป ใหญ่ที่สุดในโลก เคอเคนฮอฟ 2024
-จัตุรัสโรเมอร์
-ล่องเรือหมู่บ้าน กีธูร์น
-หมู่บ้านกังหัน ซานส์ สคานส์
-จัตุรัสดัมสแควร์
-เที่ยวบรัสเซลส์ เช็คอิน อโตเมียม
-เที่ยวปารีส ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล
-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทิวลิปบานกลางใจ DE-NL-BE-FR 9 วัน 6 คืน BY TG
http://www.grandholiday.co.th/view/5625
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต (บริการอาหารบนเครื่อง)
  • วันที่ 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ – ซังกอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บอบพาร์ด - โคโลญ
  • วันที่ 3 : โคโลญ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูร์น - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ - ซานดัม - อัมสเตอร์ดัม
  • วันที่ 4 : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สวนเคอร์เคนฮอฟ - รอตเตอร์ดัม
  • วันที่ 5 : รอตเตอร์ดัม - บรูกส์- บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองด์ ปลาส – ช้อปปิ้งถนน AVENUE LOUISE
  • วันที่ 6 : บรัสเซลส์– ปารีส - ประตูชัย - ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ -ช้อปปิ้ง SAMARITAINE , DUTY FREE
  • วันที่ 7 : ปารีส - ย่านมงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ (ด้านนอก) - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  • วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติ ชาร์ล เดอ โกล - กรุงเทพฯ
  • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256799,88899,88899,88819,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ