city
  • Mobile. 081-9699934
9 วัน 7 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์

9 วัน 7 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์

รหัส HTCAY9DICEBREAKE (MAR-APR24)

Finnair (AY)

ราคาเริ่มต้น 189,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

9 วัน 7 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์

pdf

เฮลซิงกิ เที่ยวชมเมืองเคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป Snow Hotel
ขับสโนว์โมบิล โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส อิวาโล ขี่กวางเรนเดียร์
ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม นั่งรถสุนัขลากเลื่อน เคิร์กเคเนส
"นั่งเรือตกปูยักษ์ King Crab พร้อมชิมปูยักษ์"

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
9 วัน 7 คืน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์
http://www.grandholiday.co.th/view/5058
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อูลู
  • วันที่ 2 : วันที่สอง อูลู - เคมิ - Snow Experience 365
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมน้ำแข็ง – เรือตัดน้ำแข็ง Sampo Ice Breaker
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ เคมิ - โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ซาลิสเซกา - ฟาร์มฮัสกี้ – นั่งสุนัขลากเลื่อน
  • วันที่ 6 : วันที่หก เมืองซาลิสเซกา - เคิร์กเคเนส - ตกปูยักษ์ (King Crab Safari)
  • วันที่ 7 : วันที่เจ็ด เคิร์กเคเนส – ซาริสเซกา – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์
  • วันที่ 8 : วันที่แปด เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ
  • วันที่ 9 : วันที่เก้า กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15 มี.ค 256723 มี.ค 2567189,900179,900-226,900
06 เม.ษ. 256714 เม.ษ. 2567189,900179,900-226,900
09 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 2567189,900179,900-226,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ