city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Germany Netherland Belgium 7วัน4คืน (MAY-JUL20) (EK005A)

ทัวร์ยุโรป Germany Netherland Belgium 7วัน4คืน (MAY-JUL20) (EK005A)

รหัส EU-CT062

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Germany Netherland Belgium 7วัน4คืน (MAY-JUL20) (EK005A)

pdf

โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ กรุงอัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหันซานส์สคันส์  แอนท์เวิร์ป  เกนท์ บรัสเซลล์
พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก


 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Germany Netherland Belgium 7วัน4คืน (MAY-JUL20) (EK005A)
http://www.grandholiday.co.th/view/4599
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET
  • วันที่ 4 : อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร
  • วันที่ 5 : ซานส์สคันส์ - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เมืองแอนท์เวิร์ป
  • วันที่ 6 : เกนท์–หอระฆังประจำเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน
  • วันที่ 7 : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ41,900--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ