city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Southern Italy (Amalfi Coastline) 7วัน4คืน (APR-JUNE'20) (EK027)

ทัวร์ยุโรป Southern Italy (Amalfi Coastline) 7วัน4คืน (APR-JUNE'20) (EK027)

รหัส EU-CT058

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Southern Italy (Amalfi Coastline) 7วัน4คืน (APR-JUNE'20) (EK027)

pdf

กรุงโรม วาติกัน โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ นาโปลี ปอมเปอี
เกาะคาปรี ซอร์เรนโต โพสิตาโน่ อมัลฟี่ ราเวลโล่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Southern Italy (Amalfi Coastline) 7วัน4คืน (APR-JUNE'20) (EK027)
http://www.grandholiday.co.th/view/4525
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ดูไบ-กรุงโรม-นาโปลี
  • วันที่ 3 : นาโปลี-เกาะคาปรี-ถ้ำบลูก็อตโต-เขตเมืองเก่าเกาะคาปรี
  • วันที่ 4 : เมืองซอร์เรนโต-อมัลฟี่โคสต์-เมืองโพสิตาโน-เมืองอมัลฟี่-เมืองราเวลโล่
  • วันที่ 5 : เมืองปอมเปอี-กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
  • วันที่ 6 : วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–น้ำพุเทรวี่-สนามบิน
  • วันที่ 7 : ดูไบ-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ44,900--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ