city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Switserland ซูริก เบิร์น โลซาน 8D5N (MAR-MAY20)(BT-EUR02_TG)

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Switserland ซูริก เบิร์น โลซาน 8D5N (MAR-MAY20)(BT-EUR02_TG)

รหัส EU-BI009

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน

ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี  • ย่าน Oldtown
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • เบียล
เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา
นาฬิกาดอกไม้  • มองเทรอซ์• ปราสาทชิลยอง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Switserland ซูริก เบิร์น โลซาน 8D5N (MAR-MAY20)(BT-EUR02_TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/4359
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • เบียล
  • วันที่ 3 : เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • มองเทรอซ์• ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่
  • วันที่ 4 : • ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์
  • วันที่ 5 : อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town
  • วันที่ 6 : ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 7 : สนามบินนานาชาติซูริค
  • วันที่ 8 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ69,90068,90067,9009,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์   เมืองปารีส - ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอะควีด - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีฌง    เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์       ​เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ - ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล