city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11วัน 8คืน(OCT-NOV19)QE3VIE-TG019

ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11วัน 8คืน(OCT-NOV19)QE3VIE-TG019

รหัส EU-B2029

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท/ท่าน

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคที่เวนิส
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 11วัน 8คืน(OCT-NOV19)QE3VIE-TG019
http://www.grandholiday.co.th/view/3555
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
 • วันที่ 3 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
 • วันที่ 4 : มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
 • วันที่ 5 : ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
 • วันที่ 6 : อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
 • วันที่ 7 : มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
 • วันที่ 8 : เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
 • วันที่ 9 : ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน
 • วันที่ 10 : โรม – สนามบิน
 • วันที่ 11 : กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ต.ค. 256215 ต.ค. 256274,900--10,900
02 พ.ย. 256212 พ.ย. 256272,900--10,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ