city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JAN-APR18) (GOT VCE-EK005)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JAN-APR18) (GOT VCE-EK005)

รหัส EU-CS71 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิตาลีกับสายการบินเอมิเรตส์
อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส  อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม
พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (JAN-APR18) (GOT VCE-EK005)
http://www.grandholiday.co.th/view/1019
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค
  • วันที่ 3 : มิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล – อินเทอร์ลาเคน
  • วันที่ 4 : กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานสฟิงซ์– ลูเซิร์น
  • วันที่ 5 : ดิจอง – ปารีส
  • วันที่ 6 : พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช
  • วันที่ 7 : ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
  • ()
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 30 ม.ค. 256106 ก.พ. 256159,90059,90059,9008,500
(เต็ม) 07 ก.พ. 256114 ก.พ. 256159,90059,90059,9008,500
(เต็ม) 28 ก.พ. 256107 มี.ค 256159,90059,90059,9008,500
(เต็ม) 07 มี.ค 256114 มี.ค 256159,90059,90059,9008,500
19 มี.ค 256126 มี.ค 256159,90059,90059,9008,500
26 มี.ค 256102 เม.ษ. 256159,90059,90059,9008,500
28 มี.ค 256104 เม.ษ. 256159,90059,90059,9008,500
10 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256169,90069,90069,9008,900
11 เม.ษ. 256118 เม.ษ. 256169,90069,90069,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินลัดฟ้าสู่ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เที่ยวกรุงมาดริคเมืองหลวงที่เก่าแก่นับพันปี ชมความงามของพระราชวังหลวง แวะ พลาซา มายอร์ อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 ชมมหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เยือนกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกส ชม แหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของยุโรป บินภายใน ไม่เหนื่อยกลับสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ชมสถาปัตยกรรมของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi