GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก เที่ยวมาเลเซีย ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์มาเลเซียคุณภาพดีไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ด้วย โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมาเลเซีย ได้สัมผัสประเทศมาเลเซีย ได้หลากหลายรูปแบบ มีสถานที่ท่องที่ยว อาทิเช่น เก็นติ้ง ไฮแลนด์ คาเมรอนฟาร์มผึ้ง ไร่ชา คาเมรอน กรุงกัวลาลัมเปอร์ อนุสาวรีย์แห่งชาติ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า ปุตราจายา พระราชวังเนการา เกาะปีนัง เป็นต้น ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง

    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์มาเลเซีย โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์มาเลเซีย ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


  นำทุกท่านเดินทางสู่มาเลเซีย โดยสายการบิน AIR ASIA สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ ชมความสวยงามของเมืองใหม่ที่ปุตราจาย่า เมืองมะละกา เมืองยะโฮว์ แวะถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน แวะขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

นำท่านเยือนมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี แวะถ่ายภาพความประทับใจน้ำตกอีสกันดา ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ชมถ้ำบาตู ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก

เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์(MH) บนตรงลงกัวลาลัมเปอร์ เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน

นำทุกท่านเดินทางสู่มาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE พาทุกท่านไปชมเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ หลังจากนั้นพาทุกท่านแวะชมเมืองใหม่ที่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู เที่ยวชมเมืองหลวงในกัวลาลัมเปอร์ เก็บภาพความประทับใจที่ตึกแฝดเปโตรนาส และจตุรัสเมอเดก้า และไม่พลาดที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศเมืองที่อยู่บนยอดเขาที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย ชมถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก  ชมโรงงานช็อคโกแลต

เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่ เกาะปีนังชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาสเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่าเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือ ตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม