GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

เดินทางสู่ประเทศภูฎานโดยภูฎานแอร์ไลน์หรือ DRUK AIR            อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ท่องไปในวัดวาอาราม   ชมป้อมปราการ พาโรซอง สถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เยือนเมือง พูนาคา อดีตเมืองหลวงของภูฏานก่อนจะย้ายไปที่เมืองทิมพู ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน และชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร

เดินทางสู่ประเทศภูฎาน โดยสายการบิน ภูฎานแอร์ไลน์ ชมป้อมปราการ พาโรซอง สถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เยือนเมือง พูนาคา อดีตเมืองหลวงของภูฏานก่อนจะย้ายไปที่เมืองทิมพู ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน และชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร