GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934

เดินทางสู่ประเทศภูฎานโดยภูฎานแอร์ไลน์หรือ DRUK AIR            อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ท่องไปในวัดวาอาราม   ชมป้อมปราการ พาโรซอง สถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เยือนเมือง พูนาคา อดีตเมืองหลวงของภูฏานก่อนจะย้ายไปที่เมืองทิมพู ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน และชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร