city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

รหัส MM-GO018 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

pdf

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  3 วัน 2 คืน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์  ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต พักดีระดับ 4 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง เดินทางโดยสายการบินห้าดาวการบินไทยสไมล์ กับบริการที่ครบครัน  พิเศษ!!!! รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/822
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาว (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต - พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง
  • วันที่ 3 : ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
31 ธ.ค. 255802 ม.ค. 255913,900--3,500
01 ม.ค. 255903 ม.ค. 255912,900--3,500
08 ม.ค. 255910 ม.ค. 255910,900--3,500
09 ม.ค. 255911 ม.ค. 255910,900--3,500
15 ม.ค. 255917 ม.ค. 255910,900--3,500
16 ม.ค. 255918 ม.ค. 255910,900--3,500
22 ม.ค. 255924 ม.ค. 255910,900--3,500
23 ม.ค. 255925 ม.ค. 255910,900--3,500
29 ม.ค. 255931 ม.ค. 255910,900--3,500
30 ม.ค. 255901 ก.พ. 255910,900--3,500
05 ก.พ. 255907 ก.พ. 255910,900--3,500
06 ก.พ. 255908 ก.พ. 255910,900--3,500
12 ก.พ. 255914 ก.พ. 255910,900--3,500
13 ก.พ. 255915 ก.พ. 255910,900--3,500
19 ก.พ. 255921 ก.พ. 255910,900--3,500
20 ก.พ. 255922 ก.พ. 255912,900--3,500
26 ก.พ. 255928 ก.พ. 255910,900--3,500
27 ก.พ. 255929 ก.พ. 255910,900--3,500
04 มี.ค 255906 มี.ค 255910,900--3,500
05 มี.ค 255907 มี.ค 255910,900--3,500
11 มี.ค 255913 มี.ค 255910,900--3,500
12 มี.ค 255914 มี.ค 255910,900--3,500
18 มี.ค 255920 มี.ค 255910,900--3,500
19 มี.ค 255921 มี.ค 255910,900--3,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ