city
  • Mobile. 081-9699934
 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2

รหัส ZGRGN-23038M (NOV'23-MAR'24)

Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2

pdf

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2
http://www.grandholiday.co.th/view/5354
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง
  • วันที่ 2 : บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์
  • วันที่ 3 : Apec Park – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง
  • วันที่ 4 : สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 ธ.ค. 256604 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
08 ธ.ค. 256610 ธ.ค. 256612,99012,99012,9902,000
09 ธ.ค. 256611 ธ.ค. 256612,99012,99012,9902,000
10 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 256612,99012,99012,9902,000
15 ธ.ค. 256617 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
16 ธ.ค. 256618 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
22 ธ.ค. 256624 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
23 ธ.ค. 256625 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
29 ธ.ค. 256631 ธ.ค. 256611,99011,99011,9902,000
30 ธ.ค. 256601 ม.ค. 256713,99013,99013,9902,000
31 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256713,99013,99013,9902,000
01 ม.ค. 256703 มี.ค 256712,99012,99012,9902,000
12 ม.ค. 256714 ม.ค. 256712,99012,99012,9902,000
19 ม.ค. 256721 ม.ค. 256712,90012,99012,9902,000
26 ม.ค. 256728 ม.ค. 256712,99012,99012,9902,000
02 ก.พ. 256704 ก.พ. 256712,99012,99012,9902,000
16 ก.พ. 256718 ก.พ. 256712,99012,99012,9902,000
23 ก.พ. 256725 ก.พ. 256712,99012,99012,9902,000
24 ก.พ. 256726 ก.พ. 256713,99013,99013,9902,000
08 มี.ค 256710 มี.ค 256712,99012,99012,9902,000
15 มี.ค 256717 มี.ค 256712,99012,99012,9902,000
16 มี.ค 256718 มี.ค 256712,99012,99012,9902,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ