city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี พัก4 ดาว 3วัน 2คืน (BT-MMR04_SL)(MAR-JUN20)

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี พัก4 ดาว 3วัน 2คืน (BT-MMR04_SL)(MAR-JUN20)

รหัส MM-BI114

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท/ท่าน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี พัก4 ดาว 3วัน 2คืน (BT-MMR04_SL)(MAR-JUN20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4265
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
  • วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ8,999--3,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ