city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน บินดี อยู่ดี 3วัน 2คืน (MAR-JUN20)(BT-MMR021_PG)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน บินดี อยู่ดี 3วัน 2คืน (MAR-JUN20)(BT-MMR021_PG)

รหัส MM-BI113

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน บินดี อยู่ดี 3วัน 2คืน (MAR-JUN20)(BT-MMR021_PG)
http://www.grandholiday.co.th/view/4264
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว- คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ11,90011,50010,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ