city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 5ดาว 2 วัน 1คืน (DD) (AUG-SEP19)

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 5ดาว 2 วัน 1คืน (DD) (AUG-SEP19)

รหัส MM-OG081 ทัวร์พม่า

Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 5ดาว 2 วัน 1คืน (DD) (AUG-SEP19)

pdf

ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ณ  พม่า 2 วัน 1 คืน
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี / เจตุนพญา / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี
เจดีย์ไจ๊กะส่าน / วัดบารมี / ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด 5ดาว 2 วัน 1คืน (DD) (AUG-SEP19)
http://www.grandholiday.co.th/view/3615
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี –เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอนตาหวาน – วัดพระทอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
  • วันที่ 2 : เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ + เทพกระซิบ – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน– วัดบารมี – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ5,995--2,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว