city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน (30DEC19-2JAN20)(ZMDL05)

ปีใหม่ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน (30DEC19-2JAN20)(ZMDL05)

รหัส MM-ZG084

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์
สะพานไม้อูเบง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี 
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดชเวนันดอร์ 
พิเศษ ! กุ้งแม่น้ำเผา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน (30DEC19-2JAN20)(ZMDL05)
http://www.grandholiday.co.th/view/3125
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
  • วันที่ 2 : เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
  • วันที่ 3 : พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
  • วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
30 ธ.ค. 256202 ม.ค. 256318,99918,99918,9994,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ