GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • Mobile. 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง: พระธาตุมุเตา : พระธาตุอินทร์แขวน   × พระนอนตาหวาน : เทพทันใจ เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต : มหาเจดีย์ชเวดากอง : พระธาตุมุเตา : เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระนั่ง 4 ทิศ) : พระราชวังบุเรงนอง : พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว : พระธาตุอินทร์แขวน Ø J อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี // สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด // กุ้งแม่น้ำย่าง J  พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   × พระนอนตาหวาน : วัดหงาทัตจี : วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี : มหาวิชยเจดีย์ : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เจดีย์ซูเล : เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์โบตาทาวน์ : เทพทันใจ : เทพกระซิบ : วัดพระหินอ่อน : ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต : Ø J อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี // สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด  J พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อิ่มอร่อยเมนูกุ้งแม่น้ำเผา พักบนพระธาตุอินเเขวน 1 คืน แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ    สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรมขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์ สัมผัส 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง พระมหาเจดีย์ที่สำคัญอันดับสองรองจากเจดีย์ชเวดากอง  ร่วมปิดทองพระมหามัยมุณี ชมความงามของพระราชวังมัณฑะเลย์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น 

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

 เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน   ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ​เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน

เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร และเมนูเป็ดปักกิ่ง

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สะพานไม้อูเบง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สกายน์ เจดีย์กวงมูดอร์ วัดชเวนันดอร์  พิเศษ ! กุ้งแม่น้ำเผา