GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมีขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า  เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวสิกอง / พระมหามัยมุนี ชมสะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก บินภายใน ไม่เหนื่อย

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพญา

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย สักการะ 3มหาบูชาสถาน  - มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ - สัมผัสอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินทอง -กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ  

ไหว้พระ 9 วัด ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

HILIGHT OF MYANMAR 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน  สักการะ 3 มหาบุชาสถาน  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินแขวน

บินลัดฟ้าสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน นกแอร์ ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุมุเตา – วังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน สุดพิเศษกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา(ชุดเสริมบารมี) อิ่มอร่อยไปกับกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง พักหรู 5 ดาว CHATRIUM OR LOTTE HOTEL YANGON

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง  ชม พระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

เดินทางสู่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม สักการะพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูโรงแรมโนโวเทล ระดับ 5 ดาว !!

เดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน  MYANMAR AIRWAY สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต

เดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์  โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย บินภายใน ไป-กลับ พุกาม – อินเล - มัณฑะเลย์ สักการะ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์  สักการะ พระบัวเข็ม ชมสวนผักลอยน้ำ นั่งเรือล่องทะเลสาบอินเล  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินทา ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  พิเศษสุด...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี