GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย   สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว 

นำท่านบินสู่พม่า โดยสายการบิน AIR ASIA สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกรและกุ้งแม่น้ำเผาราคาเริ่มต้น 11,900 บาทพักบนอินทร์แขวน 1 คืน  

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เยือนอาคารไม้สักทองด้วยลวดลายที่งามวิจิตร ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา

บินตรงสู่พม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงกว่า 1,000 รูป   ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน  ณ เมืองไจ้โท  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

ทัวร์พม่า ราคาถูก ชม วิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)