GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์  ขอพรเทพทันใจ  พระนอนตาหวาน เทพทันใจ ไจ๊เข้า พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง แถมฟรี ชุดเสริมบารมี

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ ล่องแม่น้าอิระวดีชมเมืองมินกุน ระฆังมิงกุน และทัชมาฮาลพม่า

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน  บางกอกแอร์เวย์ เยือนอาคารไม้สักทองด้วยลวดลายที่งามวิจิตร ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก  ล่องแม่น้าอิระวดีชมเมืองมินกุน  ชมเจดีย์ชินพิวมินได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งพม่า เยือนสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน  พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดย แอร์เอเชีย สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ 

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์  

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์ สัมผัส 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง - สักการะ พระมหามัยมุณี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพญา

 มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์  พักโรงแรมโรหรูหราระดับ 4 ดาว

โปรประหยัดบินไปกับนกแอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เหิรฟ้าสู่พม่า โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ ไหว้พระ 9 วัด  ( เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ,  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  , วัดงาทัตจี , พระเจดีย์โบตะทาวน์  , พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) , วัดพระเขียวแก้ว ) สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

เดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย   สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม  

พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ -  พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน วัดเหงาทัตยี เทพทันใจ

มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน สักกาะระ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์  ระฆังมิงกุน   พระราชวังมัณะเลย์

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน  MYANMAR AIRWAY สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต