GrandHoliday
9.3 10 95
alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่พม่าโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) ชม 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า “ เจดีย์ชเวดากอง ” สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ “ เทพทันใจ ” และชม พระนอนตาหวานที่สวยงามที่สุดในพม่า

เดินสู่ทางประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์ “ พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ” ชม 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ” ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า

เที่ยวพม่า 1วัน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ หรือ ไลอ้อนแอร์  ไหว้พระครบ 5 วัดดัง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่ประเทศพม่า ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ และเทพกระซิบ ชมความงามของวัดพระหินอ่อน นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี และหลวงพ่อหงาทัตจีหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร !!!

เดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยสายการบินแอร์เชีย ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก ชมทัชมาฮาลแห่งเมียนมาร์ ณ เจดีย์ชินพิวมิน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า พิเศษ !!! ที่นี่ที่เดียว.....เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

เดินทางสู่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม สักการะพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูโรงแรมโนโวเทล ระดับ 5 ดาว !!

ทัวร์พม่า ราคาถูก ชม วิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) 

บินตรงสู่พม่าโดยสายการบินแอร์เอเชีย เข้าสู่ย่างกุ้งชมพระธาตุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สัมผัสอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินทอง เยือนเมืองพุกาม สักการะพระเจดีย์ชเวสิกอง เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก