GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน  MYANMAR AIRWAY สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเชีย ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมาก ชม วัดกุโสดอ ชม วัดกุสินารา นำท่านเดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  

นำท่านเดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเชีย พาท่านล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์กวงมูดอร์ เจดีย์ชินพิวมิน ไหว้พระขอพร ณ วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์  โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี  นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ เดินทางขึ้นสู่เขา MANDALAY HILL  จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี  พัด+ร่ม+กระเป๋า+หนังสือธรรมะ

เดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์  โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย บินภายใน ไป-กลับ พุกาม – อินเล - มัณฑะเลย์ สักการะ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์  สักการะ พระบัวเข็ม ชมสวนผักลอยน้ำ นั่งเรือล่องทะเลสาบอินเล  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินทา ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  พิเศษสุด...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

อิ่มบุญ  ณ  เมืองพม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

เดินทางสู่ประเทศเมียนมาร์  โดยสายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์  ล้างหน้าพระพักตร์  “พระมหามัยมุนี” เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง” / ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ .... ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า” พิเศษ!!! ที่นี่ที่เดียว.....เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวโดยสายการบินนกแอร์ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว และหลวงพ่องาทัตยีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

นำเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์   ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ ร่วมพิธีศักดิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่สักที่ยาวที่สุดในโลก ชม พระราชวังชเวนานจอง ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์  ชมเจดีย์ชเวสิกอง ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุนและทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม บินภายใน ไป-กลับ พุกาม มัณฑะเลย์ !!เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด โดยสายการบิน NOK AIR (GT-RGN DD08) ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United

จุดเด่นของโปรแกรม ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ นมัสการ พระนอนตาหวาน สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน สักการะ วัดหงาทัตยี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (บทสวดมนต์+ร่ม+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า) 

เดินทางสู่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย   สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม สักการะพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

เดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง  ชม พระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

เดินทางสู่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินนกแอร์ กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม สักการะพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูโรงแรมโนโวเทล ระดับ 5 ดาว !!

บินตรงสู่พม่าโดยสายการบินแอร์เอเชีย เข้าสู่ย่างกุ้งชมพระธาตุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเจดีย์ชเวมอดอร์ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สัมผัสอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินทอง เยือนเมืองพุกาม สักการะพระเจดีย์ชเวสิกอง เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก