GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์พม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า คุณภาพดี ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์พม่าไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์พม่า ราคาถูก ด้วยโปรแกรม แพคเกจทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพดี นำพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่าและแหล่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

    ประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และดินแดนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวพม่า บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์พม่า ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า รับจัดกรุ๊ป ทัวร์พม่า ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์  

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์ สัมผัส 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง - สักการะ พระมหามัยมุณี ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพญา

นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกาม  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์ เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง

เที่ยวพม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

 มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์  พักโรงแรมโรหรูหราระดับ 4 ดาว

โปรประหยัดบินไปกับนกแอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ไหว้พระ 8 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึ

เหิรฟ้าสู่พม่า โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ ไหว้พระ 9 วัด  ( เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ,  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ,  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  , วัดงาทัตจี , พระเจดีย์โบตะทาวน์  , พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) , วัดพระเขียวแก้ว ) สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

ยางกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม สักการะ3มหาบูชาสถานของพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุ ณ เจดีย์คาบาเอ แจกฟรี องค์เทพทันใจ

เดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์  กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ+เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย   สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เยือนเมืองสิเรียม  

พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ -  พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน วัดเหงาทัตยี เทพทันใจ

มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน สักกาะระ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลเจดีย์  ระฆังมิงกุน   พระราชวังมัณะเลย์

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน  MYANMAR AIRWAY สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต