GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะหนือ เกาะใต้ ราคาประหยัด คุณภาพดีไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะหนือ เกาะใต้ ราคาประหยัด นำพาท่านบินไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ สัมผัสประเทศนิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งนกกีวี ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง
    บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


อ็อคแลนด์-Sky Tower-หมู่บ้านฮอบบิต-โรโตรัว-อะโกรโดม-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์- ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้ากอนโดล่า-ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวด์ พิเศษ..ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมวิวอันงดงามของเมืองควีนส์ทาวน์/ รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ/ ชิมปลาแซมมอล

บินตรงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย *พร้อมสะสมไมล์* ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท  เยือนโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ เยือนเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ขึ้นเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เยือนฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มื้อ

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

บินตรงสู่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย *พร้อมสะสมไมล์* ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท  เยือนโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ เยือนเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ขึ้นเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เยือนฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มื้อ

เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า พิเศษ  !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ