city
  • Mobile. 081-9699934
Snow Lover Turkiye   8 วัน 6 คืน

Snow Lover Turkiye 8 วัน 6 คืน

รหัส PESnow Lover Turkiye (18-25 JAN'24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

Snow Lover Turkiye 8 วัน 6 คืน

pdf

อิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่า-อูลูดา เมาท์เทิน - เมืองอิซเมียร์
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
Snow Lover Turkiye 8 วัน 6 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5375
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันที่ 18 มกราคม 2567 สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่า
  • วันที่ 2 : วันที่ 19 มกราคม 2567 เมืองบูร์ซ่า – ยอดเขาอูลูดา เมาท์เทน - สกี รีสอร์ท - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 3 : วันที่ 20 มกราคม 2567 เมืองอิซเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 : วันที่ 21 มกราคม 2567 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 5 : วันที่ 22 มกราคม 2567 เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 6 : วันที่ 23 มกราคม 2567 เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 7 : วันที่ 24 มกราคม 2567 กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : วันที่ 25 มกราคม 2567 กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 ม.ค. 256725 ม.ค. 256769,99969,99969,99912,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ