city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

รหัส UAE-MR009 ทัวร์ดูไบ ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

pdf

ทัวร์ดูไบ ตะลุยทะเลทรายพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก
ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชาวอาหรับโบราณ
ชม GRAND MOSQUEสุเหร่าประจำเมืองอาบูดาบี ที่มีพรมและโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชมและถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดในโลก BURJ KHALIFA
พิเศษ!!ล่องเรืออาหรับ เดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/929
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
  • วันที่ 2 : ดูไบ – สุเหร่าจูไมร่า – BURJ ALARAB – ล่องเรือ ABRA – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ – ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
  • วันที่ 3 : ดูไบ – อาบูดาบี – SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE – โรงแรม EMIRATE PALACE – ดูไบ – MALL OF EMIRATE – DHOWN CRUISE
  • วันที่ 4 : ดูไบ – ตึก BURJ KHALIFA – ห้างดูไบมอลล์ – สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ
  • วันที่ 5 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 13 พ.ค. 255917 พ.ค. 255930,90030,90029,9005,500
(เต็ม) 13 พ.ค. 255917 พ.ค. 255929,90029,90028,9004,000
(เต็ม) 27 พ.ค. 255931 พ.ค. 255930,90030,90029,9005,500
(เต็ม) 27 พ.ค. 255931 พ.ค. 255929,90029,90028,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว