city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน

รหัส JP-ZG105 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน

pdf

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET) และ ย่านชินไชบาชิ
อิสระเต็มวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง หรือเลือกเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA SUPER SHOCK 4 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/932
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า – ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
  • วันที่ 2 : เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ – ปราสาททอง – ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
  • วันที่ 3 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 4 : DUTY FREE – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 27 มี.ค 255930 มี.ค 255931,90031,90031,9008,000
(เต็ม) 03 เม.ษ. 255906 เม.ษ. 255931,90031,90031,9008,000
(เต็ม) 10 เม.ษ. 255913 เม.ษ. 255937,90037,90037,90010,000
(เต็ม) 17 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 255929,90029,90029,9008,000
(เต็ม) 24 เม.ษ. 255927 เม.ษ. 255929,90029,90029,9008,000
(เต็ม) 01 พ.ค. 255904 พ.ค. 255931,90031,90031,90010,000
(เต็ม) 08 พ.ค. 255911 พ.ค. 255929,90029,90029,9008,000
(เต็ม) 15 พ.ค. 255918 พ.ค. 255929,90029,90029,9008,000
22 พ.ค. 255925 พ.ค. 255929,90029,90029,9008,000
29 พ.ค. 255901 มิ.ย. 255929,90029,90029,9008,000
05 มิ.ย. 255908 มิ.ย. 255925,90025,90025,9008,000
12 มิ.ย. 255915 มิ.ย. 255925,90025,90025,9008,000
19 มิ.ย. 255922 มิ.ย. 255925,90025,90025,9008,000
26 มิ.ย. 255929 มิ.ย. 255925,90025,90025,9008,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ