city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FINVER 5D 3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FINVER 5D 3N

รหัส JP-GO104 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FINVER 5D 3N

pdf

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER FINVER 5D 3N
http://www.grandholiday.co.th/view/920
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01 พฤษภาคมเป็นต้นไป] – ช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 มิ.ย. 255919 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 16 มิ.ย. 255921 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 17 มิ.ย. 255922 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 21 มิ.ย. 255925 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 22 มิ.ย. 255926 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 23 มิ.ย. 255927 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 24 มิ.ย. 255928 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 28 มิ.ย. 255902 ก.ค. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 29 มิ.ย. 255903 ก.ค. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 30 มิ.ย. 255904 มิ.ย. 255927,90027,90024,9006,900
(เต็ม) 01 ก.ค. 255905 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 05 ก.ค. 255909 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 06 ก.ค. 255910 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 07 ก.ค. 255911 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 08 ก.ค. 255912 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 12 ก.ค. 255916 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 13 ก.ค. 255917 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 14 ก.ค. 255918 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 15 ก.ค. 255919 ก.ค. 255929,90029,90026,9006,900
(เต็ม) 16 ก.ค. 255920 ก.ค. 255929,90029,90026,9006,900
18 ก.ค. 255922 ก.ค. 255929,90029,90026,9006,900
19 ก.ค. 255923 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
(เต็ม) 20 ก.ค. 255924 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
26 ก.ค. 255930 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
27 ก.ค. 255931 ก.ค. 255928,90028,90025,9006,900
28 ก.ค. 255901 ส.ค. 255928,90028,90025,9006,900
29 ก.ค. 255902 ส.ค. 255928,90028,90025,9006,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ