city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

รหัส JP-WD101 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

pdf

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 4 คืน บินตรงสู่โตเกียว โดยเครื่อง BOEING 777-200 พร้อมบริการอาหาร
และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐานพร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1คืน และนาริตะ 3 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านอุเอโนะ
พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟต์พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY โตเกียว ฟูจิ 6 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/917
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 2 : นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อุเอโนะ – โกเทมบะเอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 : วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
  • วันที่ 5 : โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
  • วันที่ 6 : วัดนาริตะ – ร้านดองกี้นาริตะและเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 22 มี.ค 255927 มี.ค 255934,99934,99934,9997,900
(เต็ม) 26 มี.ค 255931 มี.ค 255937,99937,99937,9997,900
(เต็ม) 02 เม.ษ. 255907 เม.ษ. 255937,99937,99937,9997,900
(เต็ม) 09 เม.ษ. 255914 เม.ษ. 255947,99947,99947,9997,900
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255921 เม.ษ. 255937,99937,99937,9997,900
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255928 เม.ษ. 255937,99937,99937,9997,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

ฟรี!!! ชุดกิโมโน ใส่เที่ยวรอบเกียวโต พร้อมนำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด  

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS