city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HAKODATE  6 DAYS 4 NIGHTS

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัส JP-GO097 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS

pdf

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมหมู่บ้านของชนพื้นเมืองเดิมของเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านไอนุ พร้อมชมเที่ยวเมืองออนเซ็นโนโบริเบตสึ
ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก
นั่งกระเช้สชมภูเขาไฟน้องใหม่ โชวะชินซัง ที่ถือเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษแห่งฮอกไกโด
เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
ชมความน่ารักของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ โรงงานช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงแห่ง 1 ในฮอกไกโด
ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ 3 แห่ง มิตซุยเอ้าท์เลต, JR TOWER, ทานุกิโคจิ  
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [ONSEN] 2 คืนเต็ม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HAKODATE 6 DAYS 4 NIGHTS
http://www.grandholiday.co.th/view/909
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
  • วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง
  • วันที่ 4 : ภูเขาโยเตอิ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ – เมนูปู 3 ชนิด
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 เม.ษ. 255907 เม.ษ. 255962,90059,90054,9007,900
05 เม.ษ. 255910 เม.ษ. 255964,90061,90056,9007,900
15 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 255967,90064,90059,9007,900
16 เม.ษ. 255921 เม.ษ. 255964,90061,90056,9007,900
18 เม.ษ. 255923 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
19 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
21 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
24 เม.ษ. 255929 เม.ษ. 255959,90056,90051,9007,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ