city
  • Mobile. 081-9699934
ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (อิสระฟรีเดย์1วัน)

ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (อิสระฟรีเดย์1วัน)

รหัส ZGCTS-2413TG (NOV24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท/ท่าน

เที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย "นิงเกิ้ล เทอเรส" สักการะพระใหญ่ ชมบ่อน้ำซีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ เช็คอินคลองโอตารุสุดโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจที่ "ทานุกิโคจิ" พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ "ขาปูยักษ์" 3 ชนิด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ฮอกไกโด ฟูราโน่ บิเอะ อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6วัน 4คืน (อิสระฟรีเดย์1วัน)
http://www.grandholiday.co.th/view/6045
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเสะ - ฟูราโน่ - นิงเกิ้ล เทอเรส - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิกาว่า อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - โรงงาน ช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 : อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอาท์เล็ต
  • วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 พ.ย. 256726 พ.ย. 256749,99049,99049,99012,000
22 พ.ย. 256727 พ.ย. 256749,99049,99049,99012,000
23 พ.ย. 256728 พ.ย. 256749,99049,99049,99012,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ