city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์ โอซาก้า โตเกียว CHRISTMAS IN MY HEART 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ โอซาก้า โตเกียว CHRISTMAS IN MY HEART 6 วัน 4 คืน

รหัส SHTGKIX6 (21-26DEC24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 67,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ โอซาก้า โตเกียว CHRISTMAS IN MY HEART 6 วัน 4 คืน

pdf

ชมความปราณีตด้านสถาปัตยกรรม ณ ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ ต้นแบบแห่งโทโชกุทั่วประเทศ ถ่ายรูปสวยๆ กับ วัดปราสาททอง แลนด์มาร์กแห่งเกียวโต ถ้าไม่มาถือว่าไม่ถึง สักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ "ฟูชิมิ อินาริ" ศาลเจ้าที่โด่งดังที่สุดในเรื่องการค้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ เอ้าท์เล็ตส์เบอร์ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ดื่มด่ำบรรยากาศ เสียงเพลง แสงสี ในเทศกาลคริสต์มาส กลางกรุงโตเกียวที่จะทำให้อบอุ่นหัวใจ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม กลางเมืองโตเกียว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ โอซาก้า โตเกียว CHRISTMAS IN MY HEART 6 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5999
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (TG622 : 23.59-07.20)
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า
  • วันที่ 3 : จุดชมวิวเนินเขานิฮงไดระ – ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ (รวมกระเช้าไป-กลับ) – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
  • วันที่ 4 : โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองโตเกียว – ตลาดคริสต์มาสโตเกียว
  • วันที่ 5 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)
  • วันที่ 6 : ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (TG677 : 17.30-22.30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ธ.ค. 256726 ธ.ค. 256767,99962,99955,99914,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ