city
  • Mobile. 081-9699934
เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน

เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน

รหัส ZGKIX-2409MM (AUG-SEP24)

Peach Air (PAJ)

ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน

pdf

 ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5วัน 3คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5962
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุ
  • วันที่ 3 : คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล์
  • วันที่ 4 : เกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : เกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 ส.ค. 256727 ส.ค. 256731,99031,99031,9908,000
26 ก.ย. 256730 ก.ย. 256729,99029,99029,9908,000
27 ก.ย. 256701 ต.ค. 256731,99031,99031,9908,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ