city
  • Mobile. 081-9699934
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต โครังเค 7วัน 4คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต โครังเค 7วัน 4คืน

รหัส ZGNGO-2410SQ (17-23NOV24)

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท/ท่าน

 ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค สุดว้าวเทศกาลดูไฟนาบานะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมนูพิเศษ!! หมูย่างใบโฮบะ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ และ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต โครังเค 7วัน 4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5960
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 2 : สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - หุบเขาโครังเค นาบานะโนะซาโตะ
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
  • วันที่ 4 : เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น โอซาก้า - ชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 : ดิวตี้ฟรี - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
  • วันที่ 7 : สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 พ.ย. 256723 พ.ย. 256749,99049,99049,99010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ