city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน

รหัส BT-NRT03_XJ (JUL-SEP24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท/ท่าน

ชมความธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ
เยือนปราสาทอีกาดำ ณ ปราสาทมัตสึโมโต้
เที่ยวครบ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5946
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - มัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 : อุทยานคามิโคจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สวนโออิชิปาร์ค
  • วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ - ศูนย์การเรียนรู้ชงชา - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 ก.ค. 256721 ก.ค. 256731,99931,99929,9996,900
19 ก.ค. 256723 ก.ค. 256732,99932,99930,9996,900
20 ก.ค. 256724 ก.ค. 256731,99931,99929,9996,900
26 ก.ค. 256730 ก.ค. 256733,99933,99931,9996,900
27 ก.ค. 256731 ก.ค. 256733,99933,99931,9996,900
07 ส.ค. 256711 ส.ค. 256731,99931,99929,9996,900
08 ส.ค. 256712 ส.ค. 256733,99933,99931,9996,900
10 ส.ค. 256714 ส.ค. 256735,99935,99933,9996,900
22 ส.ค. 256726 ส.ค. 256730,99930,99930,9996,900
23 ส.ค. 256727 ส.ค. 256731,99931,99929,9996,900
28 ส.ค. 256701 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
29 ส.ค. 256702 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
30 ส.ค. 256703 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
04 ก.ย. 256708 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
05 ก.ย. 256709 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
06 ก.ย. 256710 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
11 ก.ย. 256715 ก.ย. 256730,99930,99928,9996,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ