city
  • Mobile. 081-9699934
'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ' OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6D 4N

'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ' OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6D 4N

รหัส TTN-TG026 (OCT-NOV24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท/ท่าน

คามิโคจิ หุบเขาในฝันทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น
นั่ง Gondora lift ชมวิว HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่งโตเกียว หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก
ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ' OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6D 4N
http://www.grandholiday.co.th/view/5920
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
  • วันที่ 3 : เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายามะ – ย่านซันมาจิซูจิ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก)
  • วันที่ 4 : เมืองมัตสึโมโตะ – ฮาคุบะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) – จังหวัดยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – สวนสาธารณะโออิชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 5 : เมืองยามานาชิ – ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 6 : เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ TG677 (17:30 – 22:30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 ต.ค. 256721 ต.ค. 256755,88855,88855,8889,000
20 ต.ค. 256725 ต.ค. 256755,88855,88855,8889,000
24 ต.ค. 256729 ต.ค. 256755,88855,88855,8889,000
28 ต.ค. 256702 พ.ย. 256755,88855,88855,8889,000
31 ต.ค. 256705 พ.ย. 256755,88855,88855,8889,000
01 พ.ย. 256706 พ.ย. 256755,88855,88855,8889,000
05 พ.ย. 256710 พ.ย. 256755,88855,88855,8889,000
06 พ.ย. 256711 พ.ย. 256755,88855,88855,8889,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ