city
  • Mobile. 081-9699934
ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N

ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N

รหัส TTN-XJ164 (MAY-SEP24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน

สัมผัสความงามของดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ 
หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ
คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ

อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N
http://www.grandholiday.co.th/view/5848
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองมัตสึโมโตะ – อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ
  • วันที่ 3 : เมืองมัตสึโมโตะ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 : เมืองยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 : เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
31 พ.ค. 256705 มิ.ย. 256733,88833,88833,8889,000
01 มิ.ย. 256706 มิ.ย. 256733,88833,88833,8889,000
02 มิ.ย. 256707 มิ.ย. 256733,88833,88833,8889,000
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256732,88832,88832,8889,000
13 มิ.ย. 256718 มิ.ย. 256732,88832,88832,8889,000
27 มิ.ย. 256702 ก.ค. 256732,88832,88832,8889,000
28 มิ.ย. 256703 ก.ค. 256732,88832,88832,8889,000
29 มิ.ย. 256704 ก.ค. 256732,88832,88832,8889,000
30 มิ.ย. 256705 ก.ค. 256732,88832,88832,8889,000
03 ก.ค. 256708 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
06 ก.ค. 256711 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
07 ก.ค. 256712 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
08 ก.ค. 256713 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
09 ก.ค. 256714 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
16 ก.ค. 256721 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
17 ก.ค. 256722 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
18 ก.ค. 256723 ก.ค. 256735,88835,88835,8889,000
19 ก.ค. 256724 ก.ค. 256735,88835,88835,8889,000
20 ก.ค. 256725 ก.ค. 256735,88835,88835,8889,000
21 ก.ค. 256726 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
25 ก.ค. 256730 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
26 ก.ค. 256731 ก.ค. 256733,88833,88833,8889,000
27 ก.ค. 256701 ส.ค. 256733,88833,88833,8889,000
28 ก.ค. 256702 ส.ค. 256733,88833,88833,8889,000
11 ส.ค. 256716 ส.ค. 256733,88833,88833,8889,000
13 ก.ย. 256718 ก.ย. 256733,88833,88833,8889,000
20 ก.ย. 256725 ก.ย. 256729,88829,88829,8889,000
27 ก.ย. 256702 ต.ค. 256733,88833,88833,8889,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ