city
  • Mobile. 081-9699934
COLORFUL FUKUSHIMA TOKYO คัลเลอร์ฟูล ฟุกุชิมะ โตเกียว 7วัน 4คืน

COLORFUL FUKUSHIMA TOKYO คัลเลอร์ฟูล ฟุกุชิมะ โตเกียว 7วัน 4คืน

รหัส SHTGNRT6 (11-17OCT24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 71,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

COLORFUL FUKUSHIMA TOKYO คัลเลอร์ฟูล ฟุกุชิมะ โตเกียว 7วัน 4คืน

pdf

ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค / สะพานแขวนริวจิน / น้ำตกฟุคุโรดะ / หุบเขานาคิสึกาวะ /
ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ / ทะเลสาบโกชิคินุมะ / กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได / ปราสาทสึรุกะ / 
หมู่บ้านโออุจิจูคุ / ลานผาหินล้านปี / เมืองอุสึโนะ / วัดโอยะ / รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ / วัดอาซากุสะ / ตลาดปลาซึกิจิ / อาซาบุไดฮิลล์ / ห้างเซ็งเคียคุ บันไร

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
COLORFUL FUKUSHIMA TOKYO คัลเลอร์ฟูล ฟุกุชิมะ โตเกียว 7วัน 4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5795
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ – เมืองอิวากิ
  • วันที่ 3 : จังหวัดฟุกุชิมะ – หุบเขานาคิสึกาวะ – ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ
  • วันที่ 4 : กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได – ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ลานผาหินล้านปี – เมืองอุสึโนมิยะ
  • วันที่ 5 : วัดโอยะ – รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 6 : วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – อาซาบุไดฮิลล์ – ห้างเซ็งเคียคุ บันไร – สนามบินฮาเนดะ
  • วันที่ 7 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 ต.ค. 256717 ต.ค. 256771,99971,99971,99916,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ