city
  • Mobile. 081-9699934
TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน

TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน

รหัส SHTGNRT7 (OCT24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 68,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน

pdf

ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ / ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค / สะพานแขวนริวจิน / น้ำตกฟุคุโรดะ
หุบเขานาคิสึกาวะ / ทะเลสาบโกชิคินุมะ / กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได / ปราสาทสึรุกะ
หมู่บ้านโออุจิจูค / ลานผาหินล้านปี / เมืองอุสึโนมิยะ / วัดโอยะ
รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ / ช้อปปิ้งชินจูกุ / วัดอาซากุสะ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
TOKYO URABANDAI 6 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5794
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ – เมืองอิวากิ
  • วันที่ 3 : จังหวัดฟุกุชิมะ – หุบเขานาคิสึกาวะ – ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ
  • วันที่ 4 : กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได – ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ลานผาหินล้านปี – เมืองอุสึโนมิยะ
  • วันที่ 5 : วัดโอยะ – รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 6 : วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
13 ต.ค. 256728 ต.ค. 256768,99968,99968,99916,000
19 ต.ค. 256724 ต.ค. 256768,99968,99968,99916,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ