city
  • Mobile. 081-9699934
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ 6วัน 4คืน (พักออนเซ็น 1 คืน)

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ 6วัน 4คืน (พักออนเซ็น 1 คืน)

รหัส ZGKIX-2408MM (OCT24)

Peach Air (PAJ)

ราคาเริ่มต้น 39,990 บาท/ท่าน

ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ 6วัน 4คืน (พักออนเซ็น 1 คืน)
http://www.grandholiday.co.th/view/5793
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - อิออนมอลล์
  • วันที่ 3 : คามิโคจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • วันที่ 4 : ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวย์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 : ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 ต.ค. 256712 ต.ค. 256739,99039,99039,99012,000
17 ต.ค. 256722 ต.ค. 256739,99039,99039,99012,000
19 ต.ค. 256724 ต.ค. 256741,99041,99041,99012,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ