city
  • Mobile. 081-9699934
โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส 5วัน 4คืน

โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส 5วัน 4คืน

รหัส ZGNRT-2411SL (APR-MAY24)

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส 5วัน 4คืน

pdf

 เทศกาลชมดอกพิงค์มอส FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ

อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โตเกียว ฟูจิ อิยารากิ นาริตะ พิงค์มอส 5วัน 4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5717
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเทมบะ เอาท์เลต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 เม.ษ. 256701 พ.ค. 256733,99033,99033,99010,000
08 พ.ค. 256712 พ.ค. 256731,99031,99031,99010,000
11 พ.ค. 256715 พ.ค. 256729,99029,99029,99010,000
15 พ.ค. 256719 พ.ค. 256729,99029,99029,99010,000
18 พ.ค. 256722 พ.ค. 256729,99029,99029,99010,000
25 พ.ค. 256729 พ.ค. 256729,99029,99029,99010,000
29 พ.ค. 256702 มิ.ย. 256731,99031,99031,99010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ