city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว พิ้งค์มอส คาวาโกเอะ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว พิ้งค์มอส คาวาโกเอะ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

รหัส BT-NRT05_XJ (APR-MAY24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน

ชมความงามดอกพิ้งค์มอส ณ เทศกาลชิบะซากุระ
เยือนเมืองเก่า ณ คาวาโกเอะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว พิ้งค์มอส คาวาโกเอะ ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5716
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศนานาชาตินาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
  • วันที่ 3 : เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนโออิชิ ปาร์ค - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยว 1 วัน หรือ เลือกซื้ออิสระดิสนีย์แลนด์
  • วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
24 เม.ษ. 256728 เม.ษ. 256730,99930,99928,9996,900
25 เม.ษ. 256729 เม.ษ. 256732,99932,99930,9996,900
26 เม.ษ. 256730 เม.ษ. 256732,99932,99930,9996,900
22 พ.ค. 256726 พ.ค. 256732,99932,99930,9996,900
23 พ.ค. 256727 พ.ค. 256732,99932,99930,9996,900
24 พ.ค. 256728 พ.ค. 256729,99929,99929,9996,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ