city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์...JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7 วัน 4 คืน

รหัส BT-KIX03_TG (09-15APR24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 68,999 บาท/ท่าน

เที่ยวสุดคุ้มเส้นทางทองคำแห่งญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองโตเกียว ณ กินซ่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์...JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5669
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานคันไซ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ถนนเมืองเก่าซันมาจิ - สะพานนาคะบาซิ
  • วันที่ 4 : ทะเลสาบฮามานะโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 5 : ภูเขาไฟฟูจิ - กิจกรรมชงชา - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งย่านกินซ่า
  • วันที่ 6 : เมืองเก่าคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256768,99968,99966,9998,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ