city
  • Mobile. 081-9699934
 โอซาก้า นาโกย่า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 6 วัน 4 คืน (TG)

โอซาก้า นาโกย่า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 6 วัน 4 คืน (TG)

รหัส SHTGNGO7 (10-15APR24)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 79,999 บาท/ท่าน

ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน เต็มวัน!! - ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเทพนิยายแสนสวย - ทาคายาม่า สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าสมัยเอโดะ
เปิดประสบการณ์ทำอาหารจำลอง ณ เมืองกุโจฮาจิมัง - วัดน้ำใส อาคารไม้ศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลกที่ต้องมาให้ถึง 
เยือนปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โอซาก้า นาโกย่า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน 6 วัน 4 คืน (TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/5570
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
  • วันที่ 3 : ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองกุโจ ฮะจิมัง – ศูนย์ทำอาหารจำลอง – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • วันที่ 4 : วัดคิโยมิสึ – วัดเทนริวจิ – สวนไผ่ – จังหวัดโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า
  • วันที่ 5 : ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (รวมบัตรเข้า)
  • วันที่ 6 : ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256779,99979,99979,99912,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ