city
  • Mobile. 081-9699934
ซุปตาร์...โตเกียว แซวแล้วบ่หัน เหวี่ยงขันใส่เด้อ TOKYO FUJI KAMAKURA SONGKRAN 5วัน 3คืน

ซุปตาร์...โตเกียว แซวแล้วบ่หัน เหวี่ยงขันใส่เด้อ TOKYO FUJI KAMAKURA SONGKRAN 5วัน 3คืน

รหัส TTN-XJ153 (APR24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน

ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะและชินจูกุ พร้อมเช็คอินแมวยักษ์ 3มิติ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซุปตาร์...โตเกียว แซวแล้วบ่หัน เหวี่ยงขันใส่เด้อ TOKYO FUJI KAMAKURA SONGKRAN 5วัน 3คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5511
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองชิบะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 : เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ถนนโคมาจิโดริ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 เม.ษ. 256714 เม.ษ. 256745,88845,88845,8889,000
11 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256745,88845,88845,8889,000
12 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256749,88849,88849,8889,000
13 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256749,88849,88849,8889,000
14 เม.ษ. 256718 เม.ษ. 256745,88845,88845,8889,000
20 เม.ษ. 256724 เม.ษ. 256729,88829,88829,8889,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ