city
  • Mobile. 081-9699934
ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6วัน 4คืน

ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6วัน 4คืน

รหัส TTN-NRT202404-XJ149 (APR24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท/ท่าน

เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ทุ่งทิวลิปกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 800,000 ต้น
ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด
พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6วัน 4คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5490
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 3 : เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 : จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 : เมืองนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)
  • วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 เม.ษ. 256714 เม.ษ. 256739,88839,88839,88810,000
10 เม.ษ. 256715 เม.ษ. 256739,88839,88839,88810,000
11 เม.ษ. 256716 เม.ษ. 256743,88843,88843,88810,000
12 เม.ษ. 256717 เม.ษ. 256749,88849,88849,88810,000
13 เม.ษ. 256718 เม.ษ. 256749,88849,88849,88810,000
14 เม.ษ. 256719 เม.ษ. 256748,88848,88848,88810,000
15 เม.ษ. 256720 เม.ษ. 256746,88846,88846,88810,000
16 เม.ษ. 256721 เม.ษ. 256739,88839,88839,88810,000
17 เม.ษ. 256722 เม.ษ. 256735,88835,88835,88810,000
18 เม.ษ. 256723 เม.ษ. 256730,88830,88830,88810,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ