city
  • Mobile. 081-9699934
ซุปตาร์ ตะลุยหิมะ  ฮอกไกโด 7วัน5 คืน

ซุปตาร์ ตะลุยหิมะ ฮอกไกโด 7วัน5 คืน

รหัส TTN-CTS-XJ107 (NOV'23-MAR'24)

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ซุปตาร์ ตะลุยหิมะ ฮอกไกโด 7วัน5 คืน

pdf

อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน
ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ แวะ ช้อป ชิม อาหารทะเล สดๆของเมืองฮาโกดาเตะ
เมืองที่โอบล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟ เมืองโทยะ
เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ
สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีซัปโปโรบังเค
**อิสระช้อปปิ้ง และ ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร 2 วันเต็ม**
แช่น้ำแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยระบบหมุนเวียนโลหิต
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซุปตาร์ ตะลุยหิมะ ฮอกไกโด 7วัน5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5049
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนท์วิว
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โบสถ์พระแม่มารี – ป้อมโกเรียวคาคุ (ด้านนอก) – เมืองโทยะ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ เมืองโทยะ – ลานสกีซัปโปโรบังเค – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ
  • วันที่ 6 : วันที่หก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ
  • วันที่ 7 : วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
26 พ.ย. 256602 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
28 พ.ย. 256604 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
30 พ.ย. 256606 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
02 ธ.ค. 256608 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
04 ธ.ค. 256610 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
06 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
08 ธ.ค. 256614 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
10 ธ.ค. 256616 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
12 ธ.ค. 256618 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
14 ธ.ค. 256620 ธ.ค. 256649,88849,88849,88815,000
16 ธ.ค. 256622 ธ.ค. 256653,88853,88853,88815,000
18 ธ.ค. 256624 ธ.ค. 256653,88858,88858,88815,000
20 ธ.ค. 256626 ธ.ค. 256653,88853,88853,88815,000
22 ธ.ค. 256628 ธ.ค. 256653,88853,88853,88815,000
24 ธ.ค. 256630 ธ.ค. 256653,88853,88853,88815,000
02 ม.ค. 256708 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
04 ม.ค. 256710 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
06 ม.ค. 256712 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
08 ม.ค. 256714 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
10 ม.ค. 256716 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
12 ม.ค. 256718 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
14 ม.ค. 256720 ม.ค. 256752,88852,88852,88815,000
16 ม.ค. 256722 ม.ค. 256749,88849,88849,88815,000
18 ม.ค. 256724 ม.ค. 256749,88849,88849,88815,000
20 ม.ค. 256726 ม.ค. 256749,88849,88849,88815,000
22 ม.ค. 256728 ม.ค. 256749,88849,88849,88815,000
05 มี.ค 256711 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
07 มี.ค 256713 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
09 มี.ค 256715 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
11 มี.ค 256717 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
13 มี.ค 256719 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
15 มี.ค 256721 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
17 มี.ค 256723 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
19 มี.ค 256725 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
21 มี.ค 256727 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
23 มี.ค 256729 มี.ค 256749,88849,88849,88815,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ