city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5D3N (MAR20)(XJ148)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5D3N (MAR20)(XJ148)

รหัส JP-TTN469

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท/ท่าน

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ โลกสวย ด้วยมือเรา 5D3N (MAR20)(XJ148)
http://www.grandholiday.co.th/view/4746
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
  • วันที่ 3 : เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ– สวนไคราคุ - พระใหญ่อุชิคุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู
  • วันที่ 4 : ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ20,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ